Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Soeren Kern: Německo, migrace, kriminalita

Germany: Migrant Crime Skyrockets  by Soeren Kern
Soeren Kern

Nad mementy policejních statistik

„Skutečný počet trestných činů, spáchaných loni v Německu migranty, zřejmě přesáhl 400.000.“ A to i „bez Severního Porýní-Vestfálska, nejlidnatější spolkové země a zároveň země s největším počtem migrantů.“

Právě tu přitom leží Kolín nad Rýnem, kde byly na prahu Nového roku migranty sexuálně napadeny stovky žen. Píše Soeren Kern, zaujímající čelnou pozici jak v Gatestone Institute, sídlícím v New Yorku, tak v madridském Grupo de Estudios Estratégicos.

Ředitel Asociace kriminální policie André Schulz přichází i s příznačným dodatkem: „Politika, prováděná už roky, udržuje, pokud jde o reálný stav kriminality, německou veřejnost v temnotách. S občany se zachází jako s hlupáky. Místo aby se říkala pravda, vládní činitelé se vyhýbají odpovědnosti a svalují ji na veřejnost a policii.“

Ti, kdo před chaosem v Iráku a Sýrii už do Evropy uprchnout dokázali – tvrdí ministr rozvoje Gerd Müller – tvoří jen asi 10 procent valící se vlny. „Osm až deset miliónů migrantů je teprve na cestě.“

Celkový počet trestných činů, spáchaných migranty, se podle listu Bild zvýšil meziročně o 80 procent. Důvěrná policejní zpráva, z níž to deník má, uvádí, že jich je v průměru 570 denně, resp. 23 za hodinu. Dokument však vykazuje jen trestné činy, které dospěly i k zákonnému řešení (aufgeklärten Straftaten). Ty ovšem – konstatuje německý statistický úřad – tvoří jen kolem poloviny celkového počtu.

Směrodatný výkaz – Kriminalität im Kontext von Zuwanderung – shrnuje data jen ze 13 ze 16 spolkových zemí. Chybí v něm – vedle Severního Porýní-Vestfálska – i Hamburk, tedy druhé největší německé město, a Brémy, které jsou druhým nejlidnatějším městem severního Německa.

„Spousta trestných činů se navíc do hlášení nezahrnuje či záměrně přehlíží: politické špičky napříč Německem policii uložily, aby nad trestnými činy migrantů, s cílem neživit protiimigrační nálady, přimhouřila oči.“

Na trestných činech migrantů, které policejní hlášení evidují, se podíleli nejvíc ti, kdo deklarují původ ze Sýrie (24 procent), Albánie (17 procent), Kosova (14 procent), Srbska (11 procent), Afghánistánu (11 procent), Iráku (9 procent), Eritrei (4 procenta), Makedonie (4 procenta), Pákistánu (4 procenta) a Nigérie (2 procenta).

Ze všeho nejčastěji jde o krádeže (Diebstahl) – 88.035 loni oproti 44.793 o rok dřív. Na druhém místě pak majetkové trestné činy a podvody (Vermögens- und Fälschungsdelikte) – celkem 52.167 za loňský rok. Plných 36.010 – a dvakrát víc, než rok předtím - však bylo i loupeží a dalších násilných trestných činů (Rohheitsdelikte: Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung). Ve 458 případech došlo ke znásilnění. Ve 240 případech k pokusu vraždy (oproti 127 v roce 2014), ze dvou třetin ovšem vůči občanům téhož etnika. Dokonaných vražd bylo 28 (obětí 27 byli migranti a jedné Němec).

U 266 imigrantů vznikly důvody k podezření z příslušnosti k „džihádu“. V 80 případech se nepotvrdilo, ostatních 186 je vyšetřováno dodnes. „Infiltrace džihádistů“ – uvádí citovaná policejní zpráva – má ovšem „vzestupný trend“.

Je-li to opravdu tak, že do Německa loni z Afriky, Asie  a Středního východu nově imigrovalo přes milión lidí, „znamenalo by to, že pachateli trestných činů je z nich téměř 40 procent“. Zvlášť markantně to platí i mladých migrantech ze severní Afriky. Před těmi – píše Die Welt – už například hamburská policie „fakticky kapitulovala“. Už ji totiž „přečíslili a mají nad ní navrch“. K „agresivnímu jednání je dokáže přimět i naprostá maličkost“. V partách o 30 a více lidech okupují některé z frekventovaných částí města. A to „značně delikventním způsobem“. S „nulovým respektem ke státním institucím“. Zcela „indiferentní i k opatřením policie“.

Jde hlavně o „masové kapsářství a pouliční krádeže“, „vloupání do bytů i vozidel“, „vandalismus“ a „krádeže v obchodech“. Jsou-li jejich pachatelé „zadrženi, kladou odpor a napadají policisty“. „Německé úřady se je přesto zdráhají deportovat domů.“ A poněvadž s migrační vlnou jich přichází stále víc, roste i křivka zmiňovaných trestných činů. Jen kupř. počet peněženek, ukradených v Hamburku v průměru za den, už dosáhl cifry 55. „Na 90 procent z nich připadá na zloděje ve věku od 20 do 30 let, pocházející ze severní Afriky a Balkánu.“

Nekonečnou „bitvu proti migrantským gangům ze severní Afriky“, rabujícím kapsy místní populace, prohrává i policie ve Stuttgartu. V Drážďanech už „migranti z Alžírska, Maroka a Tuniska fakticky ovládli ikonický Wiener Platz, velké náměstí před ústředním vlakovým nádražím. Prodávají tu drogy a provozují kapsářství, vesměs docela beztrestně.“ Ty z nich, které „policie zatkne, nahradí nekonečný proud dalších“.

Statistiky trestných činů, budících obzvláštní pohoršení – především těch se sexuálním podtextem a motivací – přitom zatajují až 90 procent skutečného stavu. Záměrně podhodnocují i kvantifikace očekávané migrace. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), v jehož rukou se téma sbíhá, zveřejnil 16. února odhad, podle nějž jich letos bude asi půl miliónu. Na dotaz, jak k tomu dospěl, se jeho ředitel Frank-Jürgen Weise nechal slyšet, že jde čistě o aproximaci pro potřeby „plánování zdrojů, neboť říci už teď, kolik lidí v roce 2016 dorazí, je nad síly“.

Mezinárodní měnový fond zveřejnil svůj odhad už počátkem ledna. Do Evropské unie to podle něj bude minimálně kolem 1,3 miliónu migrantů už letos. A zhruba stejně tolik znovu i příští rok.