Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Nikolaj Mališevskij: Churchill boří lež jako věž

Освобождение Польши, как оно виделось западным союзникам 70 лет назад
Nikolaj Mališevskij

Nad Rudou armádou, osvobozující Polsko, se světu tajil dech

Teď se panstvo, vládnoucí ve Varšavě, o tom, kdo ji osvobodil, předhání ve lhaní. Do news a views, jimiž Rudou armádu stopovaly anglosaské zdroje, nahlíží Nikolaj Mališevskij. Kontrast je to bombastický.

„Mohutné údery Rudé armády“ – psal tehdy americký magazín Army and Navy Journal – „mají nejen vynikající vojenský, ale i politický význam“.

„Tak impozantním tempem a s tak skvělými výsledky, jako tentokrát, zatím neprobíhala žádná ofenzíva,“ sekundoval mu vojenský komentátor britského listu The News Chronicle.

18. ledna 1945 referoval zpravodaj New York Times: „Ruská ofenzíva postupuje bleskovou rychlostí, vedle níž blednou i tažení německých vojsk v Polsku v roce 1939 a ve Francii roku 1940. Po průlomu německých linií Rusové decimují vojska protivníka, ustupující k Odře.“

21. ledna 1945 kabeloval z New Yorku zpravodaj agentury TASS: „Národní výbor Amerického slovanského kongresu učinil jménem miliónů Američanů slovanského původu pro tisk prohlášení, v němž statečné Rudé armádě a Polské armádě gratuluje k osvobození Varšavy a Krakova coby skvělému triumfu Spojených národů. Prohlášení uvádí, že postup Rudé armády na Berlín hřeje všechny svobodymilovné Američany u srdce a bezmezně posiluje jejich vůli vykonat vše, co je v jejich silách, pro to, aby  den konečného vítězství nastal co možná brzy.“ 

Prominentní americký vojenský analytik Hanson W. Baldwin zvolil i symptomatický titulek: Ruská ofenzíva mění strategickou povahu války. V článku z počátku roku 1945 ho rozváděl takto: „Ruská kolosální zimní ofenzíva změnila v mžiku celý strategický obraz války. Rudá armáda se nyní probojovává k hranicím německého Slezska…Válka dospěla do nového kritického momentu, kritického pro Německo. Díky průlomu německých linií na Visle se z obklíčení Německa ms to brzy změnit v tažení přímo německým územím.“      

Britský premiér Winston Churchill psal na prahu roku 1945 J. V. Stalinovi: „Vašimi slavnými triumfy jsme nadšeni…Přijměte naše nejvřelejší díky a gratulace k hrdinských skutkům, jež vstoupí do dějin.“

Ještě specifičtější byl v instrukci, adresované Ministerstvu zahraničí: „Nebýt Rusů, Polsko by bylo zničeno či sraženo do otrocké pozice a sám polský národ vymazán ze zemského povrchu. Chrabré ruské armády však Polsko osvobozují a to by nedokázala žádná jiná síla na světě…Pokud si (Poláci) myslí, že hodláme začít novou válku s Ruskem kvůli polské východní frontě, musí být opravdu hodně natvrdlí. Národy, které se nebyly s to ubránit samy, se musí řídit pokyny těch, kdo je zachránil a nabízí jim perspektivu skutečné svobody a nezávislosti.“

londýnských Times ze 20. ledna 1945 stálo: „Němci prchají z jižního Polska…Protivník nestojí před otázkou, kde se na otevřených rovinách mezi Vislou a Berlínem opevnit, ale zda se zastavit ještě vůbec dokáže. O tom, že nad tím skutečně visí otazník, svědčí výzvy, jimiž se nacistické vedení obrací k armádě a populaci. Přiznává totiž, že takovému tlaku, jako teď z východu, nečelilo po celý dosavadní průběh války a že v sázce je sama  existence říše…“

Daily Express, porovnávající ofenzívu Rudé armády na východě Evropy s útokem, který Německo podniklo na západě (v Ardenách), podotkl, že sovětská ofenzíva demonstruje taktickou a strategickou převahu ruských generálů nad německými. ´V této oblasti jsou Němci v porovnání s Rusy  děti´- konstatovali britští novináři a upozorňovali i na následující: ´Sovětská vojska celou německou frontu v Polsku prolomila a donutila nepřítele stáhnout se ze zdánlivě nedobytných obranných opevnění na linii řeky Visla. Nejdramatičtějším ze symbolických výsledků tohoto velkého úspěchu je to, že Varšava – první metropole, již Hitler v této válce okupoval a která mu, jak se domníval, otevře cestu ke všem hlavním městům – je z hitlerovských pracek znovu vyrvána.“ 

„Navzdory tomu, že se tím vystavují riziku na západě, německá vojska i nadále přesouvají své jednotky na východ v zoufalé snaze zadržet ruskou ofenzívu“ – konstatoval tehdy úvodník kanadského listu Tribune.

Komentátor ottawského deníku Star měl navíc za to, že „rychlosti, s níž Sovětská armáda dosáhla průlomů  do tvrdě opevněných německých linií v jižním Polsku, by se s cílem zlepšit svou vlastní výzbroj, bojové řády a taktiku  zájmu měla učit anglická, americká a francouzská generalita“.

V úvodníku winnipegského Free Press zase stálo: „Rusové využitím svých vojenských zkušeností dosáhli šokujícího triumfu, srovnatelného jen se stalingradskou bitvou. Je však tím efektnější, že se odehrává na německém území.“

V zásadě totéž konstatoval později i nejeden z těch, kdo ustupujícímu wehrmachtu velel. Příkladem je poválečné svědectví generálmajora tankových vojsk F. V. von Mellentina: „Ruská ofenzíva se rozvíjela s nevídanou silu a razancí. Bylo zřejmé, že jejich velení si plně osvojilo techniku organizace útoku obrovských mechanizovaných armád…Vše to, k čemu došlo v prvních měsících roku 1945 mezi Vislou a Odrou, se popsat ani nedá. Evropa od pádu Římské říše nic podobného nezažila.“