Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Global Research: Násilná mobilizace už terorizuje i běžence

Ukraine’s Démarche Against Refugees – To Be Interned, Split and Forcibly Utilized as Soldiers
General M.V. Koval, úřadující ministr obrany Ukrajiny

Ferman kyjevského ministerstva obrany na hlavičkovém papíře

„Filtrovat“ v „internačních táborech“ všechny muže ve věku 18-60 let, kteří nestačili opustit zónu „protiteroristické operace“, Porošenkovi navrhla americká RAND Corporation. Ještě dál zašla suplika, kterou mu předložilo ukrajinské Ministerstvo obrany. Faksimile originálu, obsaženého v příloze, uvádí:

„Vážený Petro Alexejeviči!

K naplnění Vašeho rozkazu předkládám návrhy, týkající se postupu vůči běžencům z území, kde běží protiteroristická operace (PTO). V zájmu zvládnutí nároků, stojících před ukrajinským ministerstvem obrany při mobilizaci a obměně živé síly v zóně PTO, jakož i efektivnosti filtračních opatření považuji za nezbytné zavést následující kategorie:

Kategorie ´A´ – ženy a děti svěřit do péče zdravotních a sociálních institucí (včetně internátních škol/sirotčinců).

Kategorie ´B´ - invalidy a důchodce svěřit do péče zdravotních a sociálních institucí (včetně skupinových obydlí příslušných kategorií).

Kategorie ´C´ - muže od 18 let (spodní hranice odvodu do armády) do 65 let (věk odchodu do důchodu) rozčlenit do dvou kategorií:

Skupina ´C 1´ - ve věku od 18 let (spodní hranice odvodu do armády) do 50 let (horní věková hranice mobilizace);

Skupina ´C 2´ - ve věku od 50 let (horní věková hranice mobilizce) do 65 let (ti, kteří dosáhli věku odchodu do důchodu).

Na ty ve skupině ´C 1´ by se měla vztahovat POVINNÁ a úplná mobilizace do ukrajinských ozbrojených sil (či jiných příslušných jednotek) a zapojení do PTO na dobu například dvou měsíců. Mají-li muži, spadající do této specifické věkové skupiny, zdravotmí problémy, nespadají-li však do kategorie invalidů, přesunout je do skupiny ´C 2´.

Na ty ve skupině ´C 2´  by se měla vztahovat POVINNÁ mobilizace do záložních jednotek (či těch, úkolovaných například doozorem nad územími, která už byla v průběhu PTO vyčištěna od teroristů) na dobu například jednoho měsíce.

Těm ve skupinách ´C 1´ a ´C 2´ by se status běžence a příslušné sociální záruky měly udělovat pouze po demobilizaci z ukrajinských ozbrojených sil. S ohledem na osoby, vyhýbající se mobilizaci, by Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) měla realizovat filtrační opatření. V odvodněných případech uplatnit stávající trestní legislativu.

Věřím, že tento přístup:

a) Vyhoví nárokům personální rotace v jednotkách zapojených do PTO;

b) Redukuje vlnu běženců, jimž by se jinak musely poskytovat prostředky obživy;  

c) Sníží hrozbu vnitřního konfliktu, v němž by si populace středozápadu, severních a jižních regionů kladla právem otázku: ´Proč musí východ Ukrajiny bránit muži z jejich regionů, riskujíce tak své zdraví a své životy, zatímco zdraví muži z východu mizí do ranku beženců?´

d) Sníží potenciální zneužití statusu běžence určitými kategoriemi populace;

e) Umožní nám porozumět, jaký je na východě podíl proukrajinské populace, aniž si to vyžádá sociologická šetření a průzkumy.

Stanovisko Ministerstva obrany bylo v tomto sdměru koordinováno s úřadem předsednictva vlády a Ukrajinsku bezpečnostní službou...“

Status běžence, upozorňuje originál na kanadském portálu, upravují konvence OSN. Velice detailně a striktně. Kyjev nečelí vnější agresi. Vede trestnou operaci proti vlastní populaci. Násilnou mobilizací běženců znásilňuje mezinárodní právo. Je to riskantní podnik. Hlavně, nucené mířit do vlastních řad, se umí obrátit v mžiku.