Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Boris Kazancev: Internet po kauze Snowden

Будущее Интернета после «дела Сноудена»

„Americká kolonie“ nebo „digitální suverenita“?

Fakta, jimiž šokoval Edward Snowden, budou mít velkou dohru. Naznačil to i summit EU koncem října, upozorňuje Boris Kazancev: „Místo akutních ekonomických otázek se skoro celý točil kolem odposlechů A. Merkelové, F. Hollanda a dalších evropských státníků. Ve společném prohlášení účastníků zaznělo jednoznačně: takhle by to už dál nešlo!“

V „návalu emocí kdosi dokonce navrhl, že USA je potřeba přimět, aby s evropskými zeměmi podepsaly  ´protišpionážní pakt´“. Ameriku by měl „zavázat, že podobné akce už vůči spojencům nebude podnikat.“

Německo „do USA vyslalo zvláštní delegaci, zmocněnou dosáhnout adekvátního řešení“. 30. října jednala i přímo v Bílém domě. S hostiteli však – zjistil Frankfurter Allgemeine Zeitung - společnou řeč nenašla. Že se „´protišpionážnímu paktu´ staví na zadní“, ventilují i jiná média. Celá „diskuse asi vyzní do ztracena“.

Ne snad proto, že „by se USA obávaly podepsat dokument, který by pak musely plnit“. Stejně by zůstal jen pouhou deklarací bez efektivních sankcí. „Bílý dům se prostě nedokáže srovnat už s tím, že by měl omezovat v čemkoli z toho, nač má zálusk.“ Tím spíš pak vůči „těm, koho už za spojence bere stejně jen s rezervou (Washington nezapomněl, jak se Berlín postavil k americké invazi do Iráku)“.

„Proč by si měl klást meze ve sféře, v níž se domohl tak unikátní převahy?“ Infrastruktura WorldWideWeb je „dnes k USA připoutána i fyzicky.“ Přímo přes území Spojených států prochází 75 % elektronické komunikace celého světa. Připočtou-li se i kanály, kontrolované Británií, dělá to 95 %.

Amerika se „výsady, na  níž systematicky pracuje posledních 20 – 30 let, vzdát rozhodně nehodlá“. Ona „technická báze“ je v rukou „společností, přímo či nepřímo spjatých s vládou Spojených států“ - „ICANN, IANA, ISOC a ještě několika dalších“. Jakýkoli mezinárodní dohled, co vše se s komunikací celého světa v jejich rukou děje, má krajně „omezený prostor“. Zachovat „internet po kontrolou těchto struktur je dlouhodobou strategií USA“. 

Všechny dosavadní „pokusy některých zemí přimět hlavně ICANN, aby své pravomoci předala Mezinárodní unii elektrokomunikace  (MUE) či kterékoli jiné mezinárodní struktuře pod egidou OSN, narážejí na tuhý odpor“. Podrážděné repliky, jimiž jeho šiky rozšířil generál Keith Alexander, nabídly i parádní kouzlo nechtěného. ICANN – celým jménem Internet Corporation For Assigned Names And Numbers – se prezentuje jako striktně nevládní struktura. Správu globální elektronické komunikace převzala od vlády Spojených států. Aby tak internet - původně interní komunikační síť vzniklá na zakázku CIA a Pentagonu – svůj andělsky civilní ráz, domněle nezávislý na vlastním rodokmenu a guvernantkách v dětství, vystavil na odiv i zevní fazónou. Generál tu maškarní kazí. Sám totiž – a to ještě před pár týdny - šéfoval právě Agentuře národní bezpečnosti USA, která se k internetu může chovat jako dobyvatel jen proto, že má správce sítí na povel.   

Sama ICANN se sice „snaží vzbudit zdání, že hledá ´kompromisní´ řešení“. Místo návrhů, mířících k meritu věci, jde však jen o jalové slovíčkaření. Například na téma „multistakeholding“ - tedy holdingu v rukou více akcionářů – domněle zaručujícího „demokratizaci řízení internetu“ už svým „pluralismem“. Třpytivý staniol vábí na kosmetickou změnu. Tedy na jakési „řídící konsorcium“, do nějž by – na bázi a za dominantní role ICANN – přibyli zástupci IANA a ISOC, „velkobyznysu v IT, nevládních organizací i určití jednotlivci“. Skutečně „mezinárodní kontrole“ infrastruktury, která je dálniční sítí elektronické komunikace, se to podobá pramálo. I přísliby ICANN z konce října, že se „pokusí vyvázat zpod kontroly vlády USA“, tak lze brát vážně jen sotva.

K pokusu tuto kuratelu eliminovat došlo už na konferenci MUE v prosinci 2012 v Dubaji. Rusko a Čína do její agendy navrhly téma „státní suverenity na internetu“. U delegací „USA a jejich satelitů to narazilo na nekompromisní odpor“. Chvíli málem hrozilo, že jednání zkolabuje. Americký Kongres na termín konference načasoval výzvu „nedopustit, aby se svobodný prostor internetu dostal pod státní kontrolu“. Od státní moci, která si právě to dopřává nejen doma, ale i globálně – a znásilňuje tím mezinárodní normy i lidská práva - to byla řeč o provaze v domě oběšencově. Tehdy však – ještě „před Snowdenem“ - ji „zčásti podpořily i země EU, Německo nevyjímaje“.

Poslední vývoj však „opravňuje k premise, že v pozici evropských zemí dojde k zásadní korekci. Mikko Hupponen, šéf výzkumného týmu antivirové společnosti F-Secure, se nedávno vyjádřil, že internet se  ´stal americkou kolonií na úkor demokracie´: ´Ameriku jsme nuceni jako brát svého nadřízeného. Absolutní nadvláda USA na internetu vede k tomu, že tato země má v jiných státech zcela neproporcionální vliv.´“

Evropa už „určité kroky, mající tuto nadvládu zrušit, dělá“. V den konání summitu EU se Německo - za podpory Brazílie a několika dalších latinskoamerických zemí - obrátilo na OSN s návrhem přizpůsobit Mezinárodní pakt o občanských a politických právech podmínkám internetové éry: „11. listopadu byl projekt předložen k posouzení  Třetímu výboru Valného shromáždění OSN. Vyzývá ´přezkoumat procedury, praxi a legislativu, týkající se sledování komunikace, selekce a archivace osobních údajů´.“                              

„23. října schválil Evropský parlament většinou hlasů rezoluci o vypovězení smlouvy o mezinárodním bankovním systému SWIFT, který Americe zpřístupňuje bankovní údaje občanů evropských zemí.“

Přímo v Německu se do „posílení bezpečnosti osobních údajů“ investuje ještě víc. Philipp Blank z vedení koncernu Deutsche Telekom nedávno - v relaci Deutsche Welle – popsal přípravy „tuzemské trasy“. Tedy internetové komunikace, „vylučující spojení přes síťové uzly mimo vlastní území“. Cílem je podle něj garantovat, že „data, zasílaná mezi uživateli internetu v Německu, nebudou procházet jinými zeměmi, jak se to mnohdy děje dnes“. Je to sice „drahý projekt, Němci jsou však jeho náklady připraveni nést“.

„´Digitální suverenita´ je komplexní problém.“ Že se „nedá prostě jen komusi delegovat“ - „tak jak Evropa naložila se svou vojenskou bezpečností, když ji odevzdala do kompetence NATO a de facto Spojených států“ - zřejmě brzy docení i jiné evropské země.

Zatím nad elektronickou komunikací visí „technologická nadvláda USA“. Možnosti „obrany národních zájmů v kyberprostoru“ značně limituje. „Totální dominance amerických nadnárodních IT korporací typu Google, Facebook či Microsoft“ - agilně navíc „spolupracujících s NSA a dalšími rozvědkami USA“ - „mění ´digitální suverenitu´ v čirou chiméru.“

Revizi své koncepce „evropské informační komunity“ se chtě nechtě nevyhne ani Evropská komise. Kontury nového modelu jsou zatím ve hvězdách. Že půjde hlavně o „korekci krajního liberalismu“, však pochybuje málokdo. Právě ten totiž „zkompromitovala totální kybernetická válka, vedená USA proti okolnímu světu“.