Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Uri Avnery: Spasí to Barakův comeback?

22.7.2016 | The Second Coming?
The Second Coming?
Uri Avnery

Hledání zachránce před Netanjahuem

Na televizní obrazovce se náhle zjevila známá, skoro zapomenutá tvář. Dobrá, ne až tak úplně známá, protože teď dává na odiv okázalý plnovous (být jím, oholím se obratem). Ano, byl to on. Bývalý náčelník generálního štábu a bývalý premiér Ehud Barak,“ startuje další ze svých esejí, sršících vtipem, Uri Avnery, veterán izraelské protiválečné,  demokratické publicistiky.

„Barak v novém vydání. Agresívní. Otevřený. Usvědčující Benjamina Netanjahua přesnými výrazy. Opakující takřka doslovně mé varování, že se Netanjahu pomátl. Tvrdící, že se Netanjahu ´urval ze řetězu´ a v Izraeli jsou teď patrné ´známky fašismu´.“

„Celá země se probudila a naslouchala. Barak je zpátky? Je snad nakonec on tím mužem, který by Netanjahua možná dokázal porazit?“

„Barak sice popřel, že je snad kandidátem na premiérský post, nevěřil mu však nikdo. Každý komentátor, hodný toho jména, začal spekulovat o plánech na novou stranu. Proč by se nemohl Barak spojit s Moše Ja'alonem, bývalým náčelníkem generálního štábu a bývalým ministrem obrany, kterého  Netanjahu nedávno vyhodil? Proč by se nemohl spojit s Gabi Aškenazym, dalším bývalým náčelníkem generálního štábu, majícím navíc i tu výhodu, že patří mezi orientální Židy? Vzduchem létala různá jména.“

„Zavládla nová atmosféra. Rozšířil se pocit, že ´Bibi musí jít´. Nový pocit, že existuje reálná šance, jak se ho zbavit a s ním i jeho nepopulární ženy Sáry.“

„MÁM s tím však trochu problém. Dal by se shrnout názvem jednoho místa: Camp David.“

„Pro mě byl Camp David historickým bodem obratu. Do konference v Camp Davidu v červenci 2000 panoval v otázce míru optimismus. Po konferenci se mír ze scény vytratil.“

„Podle mě za to nese téměř výhradní zodpovědnost Ehud Barak.“

„Dovolte mi ty události popsat tak, jak jsem je viděl tehdy.“

„Prezident Bill Clinton toužil po velkém triumfu před koncem svého funkčního období. Vzhledem k tomu, že před ním prezident Jimmy Carter dosáhl v Camp Davidu velkého úspěchu tím, že uzavřel izraelsko-egyptské mírové smlouvy, vytkl si za cíl ještě větší historický triumf, a to mír mezi Izraelem a Palestinou.“

„Palestinský partner Jásir Arafat se jednání nebyl ochoten zúčastnit. Poukazoval, a celkem právem, na to, že se žádná expertní příprava nekonala, a obával se, že se stane ořechem v americko-izraelském louskáčku.“

„Clinton však nakonec uspěl a do Camp Davidu je přitáhl příslibem, že pokud jednání selžou, on, Clinton, z toho nebude vinit žádnou ze stran. Později tento slib, aniž měl výčitky svědomí, porušil.“

„Arafat tedy přijel na konferenci naladěn velmi podezřívavě, připraven vyhýbat se pastem, aniž  očekával jakýkoli průlom. Byl si jist, že se Clinton a Barak proti němu spolčí.“

„KONFERENCE trvala neočekávaných 14 dní. Během celé té doby se Barak a Arafat ani jednou nesetkali v soukromí. Barak Arafata ani nenavštívil, ani ho nepozval do svých soukromých prostor, ležících jen pár set metrů daleko.“

„To mi připadalo velmi důležité. Arafat patřil k otevřeným lidem. Měl rád osobní kontakt, bavil své hosty, někdy je vlastníma rukama i krmil. To je příznačný arabský způsob, on věřil v mezilidské vztahy.“

„Barak je pravý opak, chladný, odtažitý, před osobním kontaktem dává přednost neosobní logice. Jakákoliv intimita se mu hnusí.“

„Někdy si říkám, jak by to asi dopadlo, být tam místo Baraka Ariel Šaron. Šaron byl, podobně jako Arafat, otevřený. Vyhledával osobní kontakt, rád lidi hostil a snad by pomohl vytvořit jinou atmosféru.“

„AVŠAK politické rozdíly byly samozřejmě důležitější než ty osobní.“

„Poněvadž se žádné přípravy nekonaly, obě strany přišly s velmi neslučitelnými návrhy.“

„Barak neměl s arabskou věcí absolutně žádnou dřívější zkušenost. Do Camp Davidu přicestoval se sérií návrhů, jež byly skutečně dalekosáhlejší než cokoliv Izrael navrhoval dřív. Byl připraven akceptovat palestinský stát, ač s mnoha podmínkami a omezeními. Možná čekal, že Palestinci, jakmile jeho ústupky uslyší, povyskočí a padnou mu do náruče.“

„Barakovo maximum však od Arafatova minima dělila příliš velká vzdálenost. Palestinský vůdce přemýšlel o tom, jak bude doma přijat, vzdá-li se základních palestinských požadavků. Nakonec tedy k žádné dohodě nedošlo.“

„Clinton zuřil a porušil svůj slavnostní slib, když všechnu vinu svalil na Arafata. Myslel zřejmě na svou ženu Hillary, která se právě chystala na kampaň do senátních voleb v silně židovském New Yorku (autor užívá pojmu Jew-York).

„Tím, kdo své osobní selhání přetavil v historickou katastrofu, však byl Barak.“

„CO BY v takové situaci udělal skutečný státník?“

„Dokáži si představit třeba následující projev:

´Vážení spoluobčané,

s lítostí vám musím oznámit, že konference v Camp Davidu byla odložena, aniž by dosáhla vytoužených výsledků. Očekávat, že konflikt, který se táhne více než sto let, lze vyřešit za dva týdny, by přirozeně bylo lehkomyslné. Musel by se stát zázrak. Obě strany se zapojily do upřímného dialogu, založeného na vzájemném respektu. Poznání problémů a postojů protistrany nám to však poskytlo  velice mnoho. Ustavili jsme teď několik společných výborů pro detailní studium rozličných aspektů konfliktu, jakými jsou například hranice, Jeruzalém, bezpečnost, uprchlíci atd. V tomto ovzduší bychom měli, s cílem dosáhnout výsledné mírové dohody, uspořádat druhou a v případě potřeby i třetí konferenci. Obě strany souhlasily, že v mezidobí vykonají maximum, aby předešly jakýmkoliv projevům války a násilí. Děkujeme našemu hostiteli, prezidentu Clintonovi za jeho pohostinnost a úsilí.´“

„Ehud Barak však místo toho udělal to, co proud dějin změnilo. Po svém návratu Arafata a Palestince obecně odsoudil. Označil je za nesmiřitelné nepřátele. Nejenže hodil celou vinu za neúspěch na Palestince, ale navíc prohlásil, že žádného ´partnera pro mír´ ani nemáme.“

„Byla to fatální slova. Od té doby se formule ´nemáme partnera pro mír´ stalo mezi Izraelci axiomem, omluvou za všechny činy i přečiny. Netanjahuovi a jemu podobným umožnila dostat se k moci. Byla  pohřební písní izraelského mírového hnutí, které se od té doby nevzpamatovalo.“

„TAKŽE, CO TA budoucí kandidatura Ehuda Baraka na premiérský post?“

„Je s to založit novou stranu, která proti Netanjahuovi postaví velkou koalici?“

„Cosi mi říká, že má pochybnosti. Prý měl prohlásit sám: ´Všichni mě nenávidí.´“

„Do jisté míry je to pravda. Barak je vnímán jako bezcharakterní člověk. Lidem se vybaví jeho poslední politická eskapáda, kdy rozdělil Stranu práce, aby pak coby ministr obrany mohl vstoupit do Netanjahuovy vlády.“

„Od dob, kdy odešel z politiky, se traduje, že si nahrabal tím, že své zkušenosti a kontakty vložil do služeb cizích vlád a kapitalistů.“

„Své jmění nikterak neskrývá a dává naopak na odiv například tím, že obývá několik apartmánů v jedné z nejluxusnějších výškových budov v Tel Avivu. Zdálo se to být znamením,  že dal politice sbohem navždy.“

„Teď se však jeho vousatá tvář objevila na malé obrazovce. Vypadalo to, že anoncuje: ´Ahoj, lidi, jsem tu zpátky!´“

„A JE? Může se stát ústředním článkem nové aliance pod heslem ´vykopněte Bibiho´?“

„Nemožné to není. Věřím, že Baraka nenávidí už jen pár lidí. Vedle Netanjahua se jeví v mnohem pozitivnějším světle.“

„Lidé se mění. Dokonce i politici. Možná měl čas přemýšlet o svých zkušenostech, včetně Camp Davidu, a ze svých chyb se poučit. Možná bude vhodnější než noví lidé, co chybu ještě neudělali, a nemají se tak z čeho poučit.“

„Barak je člověk velice inteligentní. Má mnohem větší znalosti historie (nabyté samostatně), než je v izraelských vládnoucích kruzích běžné. Má sociální cítění. Stručně řečeno, Netanjahu to není.“

„Nebýt jako Netanjahu představuje z požadavků na nového premiéra víc než polovinu. A je-li Barak jediným důvěryhodným kandidátem široko daleko, už z definice je to i nejlepší kandidát.“

„Němci říkávají: ´Má-li ďábel hlad, žere i mouchy.´ A tak i lidé, kteří Baraka rádi nemají, ho budou vítat jako spasitele od Netanjahua.“

„V hebrejštině znamená barak blesk (na rozdíl od arabštiny, kde je slovo barak odvozeno od požehnání). Blesk, to záblesk, co na zlomek sekundy osvítí temnotu. Odhalil tento zlomek sekundy nového Ehuda Baraka?“

„Má Barakův comeback šanci? Má odpověď zní, že ano.“