Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Nick Dearden: Projde „transpacifické partnerství“ i ratifikací?

Nine thoughts on the TPP agreement being reached today.
Nick Dearden

Nad dvojčetem vydřidušské smlouvy, hrozící Evropě

Pod smlouvou o Transpacifickém partnerství (Trans-Pacific Partnership, TPP) schnou podpisy. Co vše by ráda vzala pod krkem, píše Nick Dearden, ředitel Global Justice Now (asociace za globální spravedlnost, a to hned).

Je to „největší obchodní smlouva za celé pokolení“. A „součást té samé ´nové generace´ obchodních ujednání jako TTIP“ (tedy „Transatlantické obchodní a investiční partnerství“, které chce Washington oktrojovat Evropě). „Za  rámec ´obchodu´ v užším smyslu“ míří jedno i druhé.  

„Primárním cílem je přepsat globální ekonomická pravidla ve prospěch kapitálu – a nikoli zúčastněných zemí.“ S ambicí „dostat na palubu i další“. Coby   „méně demokratická verze Světové obchodní organizace“. S „dopadem úplně na každého“.

Tím „větší se proti ní zvedly kampaně“. „Zemím, které k ní směřovaly, přivodily politické trable.“ Tím tvrdší lze čekat „bitvy, usilující zabránit ratifikaci TPP“. 

Je to však i o „moci a geopolitice ve vztazích mezi zeměmi“. „Spojené státy se snaží omezit moc Číny.“ „Pojistit si, že budou určovat pravidla samy.“ „TPP Čínu ´zadržuje´.“

„Důvody k obavám však zavdává hlavně systém korporátní justice.“ „Arbitráže“ pod hlavičkou „Investor State Dispute Settlement (ISDS)“. Ta má mít monopol na rozsouzení „sporů států a investorů“. Povede to k „masivnímu růstu žalob, podaných korporacemi na vlády“. Protesty, které to vyvolalo už v přípravné fázi, sice z pravomoci ISDS vyloučily aspoň agendu, týkající se tabákového průmyslu. Tak „symbolický ústupek“ však na tom, že v moci „korporací bude vyhrožovat vládám zemí, představujících 40 % světové ekonomiky“, mění pramálo.

Na podpis TPP tlačily zvlášť agilně farmaceutické koncerny („Big Pharma“). S cílem „rozšířit vlastní monopol v oblasti léčiv“ („patentů podle amerických norem, co léky znepřístupní dalším miliónům“). Ani to sice „není nic  nového pod sluncem“. „Většině zemí to však nadělí v ještě horším provedení.“

Korporace spatřují v TPP i nástroj, jímž „rozšíří svou nadvládu nad internetem“. A „globální pravidla jeho užívání nataví tak, aby jim vaše osobní data vynášela“. I hnutí na obranu soukromí „už proto stojí v plné polní“.

V sázce jsou i „normy, směrodatné pro farmáře“. Ty malé TPP žene do ještě labilnější pozice. „Konkurovat s velkým agrobyznysem napřímo.“

Jezinky švitoří o „zlepšení pracovní legislativy“. TPP však „přestěhuje ještě víc práce tam, kde je lacinější“. V „klasických ´dostizích až na dno´“. „Exportu práce off-shore.“ „Tak jako většina obchodních smluv.“

To vše je ovšem „značně kontroverzní i pro Demokratickou stranu“ USA a její elektorát. A proto i „úrodná půda pro semena pochybností o TTIP“.

„Všem dnům však konec není.“ „Naději ztratit nesmíme!“ TPP musí napřed projít ratifikací v Kongresu. Až se s ním seznámí - „text je zatím tajný“ – „odpůrců smlouvy přibude“.

„Že jsou proti, se nechali slyšet Donald Trump i Bernie Sanders.“ I to je  ilustrací, po jak „visutém laně to míří k ratifikaci“. Za dveřmi jsou i volby v Kanadě. A tamní „opozice se netají, že se podpisem smlouvu vázána necítí“.

„Takže zastavit se to pořád ještě dá.“ „Podpis smlouvy galvanizuje i odpor, který budí.“ Dojde-li k „její ratifikace, posílí i ty, kdo tlačí na přijetí TTIP“. Podaří-li se „ratifikaci TPP zabránit, ohrozí to naopak i TTIP“.

„Partnerství“, odtajněné k ratifikaci, rozrazí i hradby tajnůstkářství kolem toho,  co si brousí zuby na Evropu. Tím odolnější vozovou hradbu mu umožní postavit. Po „ekonomické NATO“ – jak ji titulují kurážnější zdroje - prahnou jen dvě sorty. Fanatici „pravdolásky“ - a kariéry, co s Velkým bratrem stojí i padají.  

Tohle „humanitární bombardování“ hrozí všemu, o čem je suverenita. Česká - i celé Evropy. Státní - i civilizační. Tak zupácká monarchie mamonu, nadřazená  zákonu, ohrožuje drtivou většinu.