Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Alexandr Zinověv: Válku vyhrál absolvent sovětské desetiletky.

Великую отечественную войну выиграл советский десятиклассник

Disident, vyhoštěný za Brežněva, griluje “postsovětské” legendy.

Za knihu Zející výšiny byl Alexandr Zinověv roku 1978 vyhoštěn ze Sovětského svazu. Přes dvacet let žil  v Německu, na jehož nebi nasazoval krk už proti luftwaffe. Přesto nezatrpkl, ani nikam konjunkturálně nedezertoval. S tím větším despekt hodnotí garnitury, jež jeho zemi srazily do “postsovětských” časů.  

Řekl jste něco na způsob, že Velkou vlasteneckou válku vyhrál absolvent sovětské desetiletky – startuje interview se Zinověvem Rodnaja gazeta. Jak tomu rozumět? Byla to přirozeně jen “literární” zkratka, kontruje  Zinověv. “Sovětská škola byla ve 30. letech bezprecedetním fenoménem v celém světě”. To její zásluhou se “kolosálně zvýšila i intelektuální úroveň” mládeže, povolávané do armády. Z těch, kdo krátce předtím vyšli z desetiletek, se “velice rychle stávali i velitelé Rudé armády” - “často lepší než ti, kdo v ní bez vzdělání sloužili už dávno.” A dokonce i - podstatně kvalifikovanější - nová krev “štábů štábů i rozvědky”. Jednou z “příčin porážky fašistického Německa byl deficit důstojníků, vzniklý v průběhu války. Naše armáda, nehledě na obrovské ztráty, deficitem velitelských garnitur a štábních pracovníků netrpěla.”

Zinověv bere na solar i další “postsovětské” legendy: “Je absurdní tvrdit, že lidé bojovali za vlast, ne však za sovětský společenský systém.” Na prahu války to už pro většinu nebyl jen “politický režim”, ale “vlastní životní styl”. K vítězství samozřejmě “napomohly i zimní mrazy, deficit sjízdných silnic a pomoc  spojenců”. I ta sehrála svou roli, ač “zdaleka ne tak velkou, jak se o tom začalo mluvit v 90. letech”. Západní “spojenci vstoupili do války s cílem minimalizovat průnik Ruska do Evropy. Proto otevřeli druhou frontu. V roce 1943, po bitvách u Stalingradu a u Kurska, bylo jasné, že vyhrajeme my. Před Teheránskou konferencí si Stalin vydobyl pozici klíčové postavy světové politiky. Do značné míry už manipuloval i kroky předáků západních zemí.”

“Rozhodujícím faktorem” - říká Zinověv - byl sám “společenský systém, vzniklý v roce 1917”. Vše ostatní sehrálo svou roli “jen proto, že existoval tento hlavní faktor”. Tím víc vědce, který byl disidentem už za Brežněva, šokuje jiná anomálie: “Když mne roku 1978 vypověděli ze SSSR, musel jsem 21 let prožít v Německu. Mohu dosvědčit, že by tam nikoho jaktěživ nenapadlo psát dějiny histlerovského Německa bez Hitlera.” Zato “u nás, když se slaví Den vítězství, nepadne o vrchním veliteli ani zmínka. Je to jako napolenské války bez Napoleona! Na univerzitě kladu studentům otázku, kdo byl vrchním velitelem. Neví to jedný z nich! Jmenují Žukova, Koněva, ale Stalina ne! To je pobuřující!”

“Epidemie reformátorství”, jak tomu Zinověv říká, má podle něj destruktivní dopad i na vědu. Z velké části jí nehrozí o nic méně, než že bude zrušena “jako cosi bez užitku”. A přežije z ní jen vyzáblé torzo, nutné z čistě prestižních důvodů – a maximálně jen pro pár selektivních potřeb “reformované” ekonomiky. Tím víc se zároveň “zamlčuje, že za sovětských časů se na vědě nešetřilo ani v nejtěžších letech”. Že to přineslo “průlom vědy a vzdělanosti, nemající obdoby nikde ve světě”, který by – říká Zinověv - “musel potvrdit každý nezaujatý znalec”. Právě věda byla přitom i “klíčovou komponentou sociální organizace”, mířící daleko za horizont nerovného vztahu mezi kapitálem a prací. Zato změny, k nimž dochází dnes - “ať už se halí do jakékoli frazeologie” - “nepovedou k vzestupu vědy, ale k zániku většiny vědeckých institucí”.

Suchá nit nezůstává ani na “reformovaných” médiích. Především ruská televize – míní disident už od konce

70. let - není jen “instrumentem ideologického vlivu, tak jako všude na Západě”. V Rusku totiž plní i “funkci navíc” - “infikovat lidem pocit ponížené deprese”. Ruskou televizi to změnilo  v “absolutní monstrum”. Ani kdekoli “na Západě nic podobného neexistuje”.

“Postsovětské” Rusko zažívá “ideologický chaos”. Zemi to sráží do “degradace”, ohrožující holé přežití. Studená válka – říká Zinověv – se proti nám vedla hlavně jako “ideologická válka”. Od “krize ideologie” se odvíjely i krizové trendy v ostatních oblastech. A byla to právě duchovní infrastruktura společnosti, jíž zasadil nejničivější údery “gorbačovsko-jelcinovský protikomunistický převrat”. Vyústil v “totální dezorientaci”. Jenže před kardinálními “ideologické problémy” - zdůrazňuje Zinověv – není kam vzít na ramena. “Další evoluce země” závisí především na jejich vyřešení.

Velice ničivé následky – uvádí Zinověv – má i destrukce někdejších sociálních garancí. Efektivnost systému, vzniklého na jeho troskách, je “velice nízká”. Nejenže nezvládá, co má v zadání. Zbavuje zemi i  “odolnosti vůči vnější agresi” (potence “nedopustit přeměnu Ruska v kolonii západních zemí”). Dnešní sociální systém – sumarizuje Zinověv – jakýkoli “vzestup Ruska předem vylučuje”.

Krajně skeptický je i k nadějím na brzkou změnu: “Země se propadla příliš nízko.” Zatímco “sovětským” generacím nechyběla ani vůle k velkým obětem, “pokolení, přicházející nás vystřídat, se stará jen o sebe. Budoucnost Ruska mu je lhostejná.”

Šance na změnu přijde až s “krachem strategie globalizace, jak ji dnes realizuje západní svět v čele s USA”. Teprve až v Rusku vyrostou generace, nadané “kritickým vztahem k dnešní realitě”. I pak bude ovšem podmínkou, za niž nemá co alternovat, “ideologie sociálních přeměn”, odpovídající novým podmínkám.

“Jsem Rus” - uzavírá Alexandr Zinověv - “a vše, co se s Ruskem děje, prožívám velice bolestně. Hrozně rád bych budoucnost své země viděl optimističtěji”. Jako “vědec to však udělat nemohu”. I při “nejpříznivějším souběhu okolností” si vše, na čem závisí zvrat k lepšímu, “vyžádá desítky let”.